Το σεμινάριο προφορικής ιστορίας στον Καρέα

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα πραγματοποίησε με επιτυχία το σεμινάριο για την προφορική ιστορία από τις 11 Νοεμβρίου ως τις 16 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου του Καρέα. Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 21 ωρών, παρακολούθησαν 33 άτομα. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς η παρουσία της κ. Όλγας Ημέλλου, σχολικής συμβούλου της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών καθώς και της κ. Καλλιόπης Κύρδη, υπεύθυνης των πολιτιστικών θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.

Μετά το σεμινάριο συγκροτήθηκε η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καρέα (ΟΠΙΚΑΡ) αποτελούμενη από 23 άτομα, η οποία ξεκινά τις συνεντεύξεις για τη δημιουργία του οπτικοακουστικού αρχείου σχετικά με την ιστορία του Καρέα. Η ΟΠΙΚΑΡ φιλοδοξεί αναδεικνύοντας τα βιώματα των κατοίκων να φέρει σε επαφή τις γενιές των ανθρώπων που έζησαν στον Καρέα, μέσα από εκδηλώσεις που θα οργανώσει με τίτλο «Ζωντανεύοντας τη μνήμη». Το ταξίδι μας τώρα ξεκινά και πιστεύουμε ότι θα είναι μακρύ κι ενδιαφέρον!

IMG_9437 IMG_9438 IMG_9439

This entry was posted in Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καρέα. Bookmark the permalink.