Άμεσα Μέτρα Προστασίας των Κατοίκων του Καρέα από Πυρκαγιές ή άλλες Φυσικές Καταστροφές

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου στη Δυτική αλλά κυρίως στην  Ανατολική  Αττική και ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που χάθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν, συντάραξε όλους τους πολίτες. Το μέγεθος της καταστροφής, έβγαλε στην επιφάνεια όλα αυτά που οφείλαμε να έχουμε κάνει ή και αλλάξει εδώ και δεκαετίες.  Το μέγεθος της καταστροφής ανάδειξε πάρα πολλά ζητήματα, που αφορούν και την περιοχή του Καρέα όπως, την ανεπάρκεια του Ρυμοτομικού Σχεδίου, την επικίνδυνη γειτνίαση με τον Υμηττό στην περίπτωση πυρκαγιάς, την  έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και την έλλειψη της ενημέρωσης και προετοιμασίας των πολιτών σε περίπτωση καταστροφής, ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

 • Το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Καρέα μπορεί να λειτουργήσει σαν παγίδα στην περίπτωση πυρκαγιάς.

Έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει ότι, ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων στην περιοχή του Καρέα οφείλεται στην ανεπάρκεια του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Καρέα και στην παντελή αδιαφορία της πολιτείας για τη διόρθωσή του.

Το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Καρέα – εξαιρώντας την περιοχή των Προσφυγικών Πολυκατοικιών που οικοδομήθηκε με οργανωμένη δόμηση και έχει επάρκεια σε ελεύθερους χώρους – προέκυψε από την έγκριση του ιδιωτικού Ρυμοτομικού Σχεδίου του Συνεταιρισμού, ο οποίος παραχώρησε τις ελάχιστες δυνατές εκτάσεις σε δρόμους στενούς, με υποτυπώδη πεζοδρόμια και καμία απολύτως έκταση σε ελεύθερους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που απαιτεί μια πόλη.

Ο Καρέας στο σύνολο του εφάπτεται με τις δασικές εκτάσεις του Υμηττού και εξαιρώντας τη Λεωφ. Ελ. Αξιωματικών, δεν έχει περιμετρικούς δρόμους που θα εξασφάλιζαν μια στοιχειώδη προστασία στην περίπτωση πυρκαγιάς και επομένως χωρίς διαφυγή σε ασφαλέστερη – ανοικτή  έκταση.

Επίσης, το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Καρέα:

– έχει μέχρι σήμερα ανοικτά “Ο.Τ.” όπως το “Ο.Τ.” 524 – δηλαδή περιοχές εκτός σχεδίου που είναι σε επαφή με το δάσος του Υμηττού, όπου ασκούνται πιέσεις μέχρι σήμερα για ανοικοδόμηση μέσα σε δασικές εκτάσεις.

– στο Διάταγμα του 1960 (ΦΕΚ 123/Δ΄/1960), προέβλεψε στα Β. και ΒΑ. του οικισμού την οδό Κλεισούρας ως τελευταίο περιμετρικό δρόμο, ο οποίος δεν έχει υλοποιηθεί στο σύνολο του ενώ σε ορισμένα σημεία έχει καταπατηθεί.

– στο ΝΔ. τμήμα του, δηλαδή στην επαφή του  με το Ρυμοτομικό Σχέδιο της Ηλιούπολης όπως και στην επαφή του με τις δασικές εκτάσεις του Υμηττού που ανήκουν σε αυτή, δεν έχει περιμετρικό δρόμο που να συνδέεται με οδούς διαφυγής από τον Καρέα.

– έχει ορισμένα πολύ μεγάλα Οικοδομικά Τετράγωνα, όπως τα Ο.Τ. 434, 436, 516, με πληθώρα μικρών αδιέξοδων δρόμων και μία και μοναδική οδό σύνδεσης με το Βύρωνα και την Ηλιούπολη – τη Λεωφόρο Καρέα και στη συνέχεια αυτής την 28ης Οκτωβρίου – που δημιουργούν, ένα εξαιρετικά προβληματικό και αδιέξοδο κυκλοφοριακό σύστημα για τους πολίτες.

 • Η άμεση γειτνίαση με τον Υμηττό καθιστά τον οικισμό του Καρέα εξαιρετικά ευάλωτο σε πυρκαγιές και πλημμύρες.

Στον Καρέα ζούμε πολύ συχνά μεγάλες πυρκαγιές στον Υμηττό εξαιτίας: των κλιματικών συνθηκών, της βλάστησης του η οποία περιλαμβάνει είδη που καίγονται εύκολα, της ελλιπούς προστασίας του, της μεγάλης γειτνίασης του βουνού με οικιστικές περιοχές – καταπατημένες εκτάσεις και αυθαίρετη δόμηση σε δασικές εκτάσεις, αλλά πολλές φορές και εξαιτίας της ανευθυνότητας των πολιτών και της ατιμωρησίας όλων αυτών που παρανομούν.

Από το 1980 έως το 1993 στη δυτική πλευρά του Υμηττού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Γεωργίας, εκδηλώθηκαν 24 πυρκαγιές, που αποτέφρωσαν 10.000 στρ. δάσους και δασικής έκτασης, ενώ την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν 35 πυρκαγιές στην ανατολική πλευρά του Υμηττού προς το Κορωπί, που αποτέφρωσαν επίσης 10.000 στρ. δασικής έκτασης.

Καταστροφικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και τα επόμενα χρόνια, το 1995, 1998, 2007, με χειρότερη ίσως την πυρκαγιά του Ιουλίου 2015 η οποία κατάστρεψε, μόνον αυτή, 8.000 στρ. δάσους στον δυτικό Υμηττό, με πολλές παράλληλες εστίες φωτιάς, ξεκινώντας από τον Καρέα και φτάνοντας μέχρι την Αργυρούπολη και το Ελληνικό.

Οι κάτοικοι του Καρέα κινδυνεύουν άμεσα από τις πυρκαγιές στον Υμηττό γιατί: ο οικισμός είναι σε άμεση επαφή με τις δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχει περιμετρικός δρόμος που να διαχωρίζει τις κατοικίες από το δάσος, δεν υπάρχει πρόνοια για δεξαμενές νερού στην περιφέρεια του Καρέα, γιατί και μέσα στον οικισμό υπάρχει εύφλεκτη βλάστηση επικίνδυνη για τη μετάδοση της φωτιάς, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα πρόνοια για την ενημέρωση και την προετοιμασία των κατοίκων σε περίπτωση καταστροφής. Κινδυνεύει επίσης και από τις πλημμύρες που έπονται, γιατί δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα στον οικισμό.

Άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν:

 • Έγκριση της Μελέτης που έχει καταθέσει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα για τα Ο.Τ. 524, 521, 520 και 519.

Απαιτείται άμεσα, το κλείσιμο του “Ο.Τ.” 524 στο σημερινό δομημένο τμήμα επί της Π. Μελά με τη δημιουργία περιμετρικού πεζόδρομου που θα διαχωρίσει την οικιστική περιοχή από το δάσος, όπως επίσης και η τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. 519, 520 και 521 με τη δημιουργία και εκεί περιμετρικού πεζόδρομου από την οδό Κλεισούρας έως και τη Λ. Καρέα, όπως ορίζεται στη Μελέτη.  Απαιτείται δηλαδή άμεσα, η έγκριση της μελέτης που έχει καταθέσει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα και η έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση Π. Διατάγματος.

 • Εκπόνηση Μελέτης για τη δημιουργία κλίμακας επί της Π. Μελά που θα ενώσει τα δύο τμήματα της οδού.

Επίσης, επί της Π. Μελά και στο τμήμα όπου διακόπτεται η κυκλοφορία της οδού λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς του ενός τμήματος της από το άλλο, θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη δημιουργία Κλίμακας σε όλο το πλάτος της Π. Μελά, που θα ενώσει τα δύο τμήματα της οδού, για λόγους ασφάλειας.

 • Διάνοιξη της οδού Κλεισούρας στις περιοχές όπου αυτή δεν έχει διανοιχθεί (στα Ο.Τ. 514, 517, 518, 519).

Στο Β. τμήμα του οικισμού, στο Ο.Τ. 514 να διανοιχθεί σε όλο της το μήκος η οδός Κλεισούρας (Εγκεκριμένη οδός από το Δ/γμα του 1960) και να έχει διέξοδο στις πρώτες Προσφυγικές Πολυκατοικίες του Καρέα. Σε αυτό το Ο.Τ. θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν κάθετοι διέξοδοι προς τη Λ. Καρέα, για λόγους ασφάλειας.

Στο ΒΑ. τμήμα του οικισμού να διανοιχθεί η οδός Κλεισούρας ΒΑ. της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου, στα Ο.Τ. 517, 518 και 519 (Εγκεκριμένη οδός από το Δ/γμα του 1960) και να συνδεθεί με τον περιμετρικό πεζόδρομο που βγαίνει στη Λ. Καρέα, όπως ορίζεται στη Μελέτη που έχει κατατεθεί στο Δήμο για το κλείσιμο του “Ο.Τ.” 524 και την τροποποίηση των Ο.Τ. 521, 520 και 519.

 • Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία περιμετρικής οδού στο Δ. και ΝΔ. τμήμα του Καρέα (στα Ο.Τ. 545, 528, 541 και 542) και σύνδεση της με την οδό 25ης Μαρτίου και την Πλ. Βιάνου.      

Για το Δ. και ΝΔ. τμήμα του οικισμού (περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου), θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη (σε συνεννόηση με το Δήμο Ηλιούπολης) για τη διάνοιξη περιμετρικού δρόμου που θα συνδέει την οδό 25ης Μαρτίου και θα καταλήγει στην Πλ. Βιάνου (Ο.Τ. 545, 528),  όπως και περιμετρικού δρόμου που θα συνδέει την οδό Π. Μελά και θα καταλήγει επίσης στην Πλ. Βιάνου (Ο.Τ. 541, 542), για λόγους ασφάλειας.

 • Δημιουργία διεξόδων στα μεγάλα Οικοδομικά Τετράγωνα 434, 436, 516.

Εσωτερικά του οικισμού, θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη σε όλα τα μεγάλα Ο.Τ. (Ο.Τ. 434, 436, 516) που έχουν αδιέξοδους δρόμους, για τη δυνατότητα δημιουργίας διεξόδων σε ελεύθερους χώρους ή σε μεγάλους ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών, για λόγους ασφάλειας.

 • Να προχωρήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λ. Καρέα και στην 28ης Οκτωβρίου έως και την Πλ. Βιάνου και να συνδεθούν με αυτά του Δ. Ηλιούπολης.

Παράλληλα επίσης θα πρέπει:

 • Να γίνεται συνεχής και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου καθαρισμός των περιμετρικών δρόμων του Καρέα και του δάσους που εφάπτεται του οικισμού, από τη χαμηλή βλάστηση και σε μεγάλο βάθος από τον ελεύθερο δρόμο.
 • Να τοποθετηθούν δεξαμενές νερού σε όλη την περίμετρο του Καρέα και στον δασικό δρόμο του Υμηττού.
 • Να γίνεται συνεχής καθαρισμός των κήπων και των δέντρων, των αυλών και των ελεύθερων οικοπέδων μέσα στον οικισμό από τους πολίτες, των πάρκων, των δρόμων και των σημείων όπου υπάρχουν δέντρα ή εύφλεκτη ύλη και να προβλεφθούν κρουνοί νερού σε κεντρικά σημεία του οικισμού.
 • Να παρθούν πρωτοβουλίες για τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων και ανά γειτονιά – των μαθητών και δασκάλων στα σχολεία – όπως και των τοπικών φορέων και να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών με την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, για την προετοιμασία όλων στην αντιμετώπιση μιας αντίστοιχης έκτακτης καταστροφής.
This entry was posted in Νέα. Bookmark the permalink.