Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα, εναρμονιζόμενος με τον Καινούριο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016),  θα  ήθελε να  ενημερώσει όλα  τα μέλη του: α)  σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που έχει στην κατοχή του ο Σύλλογος και β) σχετικά με τα δικαιώματα σας.

α) Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα (Διεύθυνση  Κατοικίας, Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου, και Διεύθυνση Προσωπικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου), που σας ζητήθηκαν και παρείχατε στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καρέα κατά την εγγραφή σας, χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποστολή Ενημερωτικού Υλικού, Ανακοινώσεων, Προσκλήσεων στις Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες του Συλλόγου, Προσκλήσεων στις Συγκεντρώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις του και σε όλες τις Δραστηριότητες που προκύπτουν από το Καταστατικό του.

β) Τα δικαιώματα σας

Έχετε δικαίωμα: να ενημερώνεστε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να ζητάτε τη διόρθωση των εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή και τη συμπλήρωση τους, να υποβάλετε αίτημα διαγραφής τους ή να ζητήσετε να διακοπεί η χρήση τους, να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη (κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα) μορφή, να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποτεδήποτε.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα εγγυάται σε όλα τα μέλη του ότι, τα προσωπικά αυτά δεδομένα τα οποία με την συγκατάθεση σας μας έχετε παραχωρήσει (Διεύθυνση  Κατοικίας, Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου και Διεύθυνση Προσωπικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου), θα παραμείνουν εμπιστευτικά, δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς εκτός από τους διακηρυγμένους Καταστατικούς σκοπούς του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρέα.

Διαβάστε αναλυτικά: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016 – 679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

This entry was posted in Νέα. Bookmark the permalink.