Β΄1 Φάση Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Βύρωνα

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βύρωνα τροποποιείται ύστερα από 30 χρόνια. Η μελέτη τροποποίησης του ξεκίνησε το 2000 (είχε εκπονηθεί η Α΄ και Β΄1 Φάση) αλλά σταμάτησε από το Δήμο ελλείψει πόρων. Σήμερα επικαιροποιείται η μελέτη από το ίδιο μελετητικό γραφείο, λαμβάνοντας υπόψη και καινούργια δεδομένα όπως – το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής – το νέο Π.Δ. των Χρήσεων Γης και την εξέλιξη του Διατάγματος Προστασίας του Υμηττού. Το Γ.Π.Σ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2020 και στη συνέχεια θα υπογραφεί από τον Υπουργό Π.ΕΝ.

Το Γ.Π.Σ. είναι ένα χωροταξικό σχέδιο που περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική επικράτεια του Δήμου και καθορίζει: – περιοχές ειδικής προστασίας – τις πολεοδομημένες περιοχές του Δήμου – τις προς πολεοδόμηση περιοχές – τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου για την καλύτερη οργάνωση των περιοχών κατοικίας – το μέσο συντελεστή δόμησης μιας πολεοδομικής ενότητας – τις χρήσεις γης – τα πολεοδομικά κέντρα των ενοτήτων – το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας – τις ανάγκες για κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους κ.α.

Το Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του για την Πολεοδομική Ενότητα του Καρέα, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο έγγραφο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στις 15 Ιανουαρίου 2020 θα συζητηθεί η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. στο Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.

ΓΠΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στο ΓΠΣ Βυρωνα για 22.11.2019 64

This entry was posted in Νέα. Bookmark the permalink.