Σχετικά με τον Σύλλογο

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΕΑ

Η ιστοσελίδα του συλλόγου μας είναι ένα πρώτο βήμα επικοινωνίας και διαλόγου όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Καρέα.
Κινούμαστε έξω από κάθε κομματική ή άλλη σκοπιμότητα και δέσμευση στοχεύοντας στη πιο πλατιά ενεργοποίηση των κατοίκων, και στον περιορισμό της αποξένωσης και της αδιαφορίας που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των καιρών μας.
Ένας από τους βασικούς στόχους μας, των οποίων έχουμε επιδιώξει με συνέπεια και επιτυχία στο παρελθόν είναι η προστασία της Β Ζώνης του Υμηττού από τους διάφορους καταπατητές.
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1975 και οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν τον Απρίλη του 1976 με πρώτο Πρόεδρο το Χρήστο Αντωνιάδη.
Ένας βασικός σταθμός στην πορεία του Συλλόγου μας ήταν η Αναστολή των οικοδομικών αδειών στο ανοικτό οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ 524. Αναλυτικότερα, ο Σύλλογός μας προσέφυγε στον τότε Υπουργό και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η οικοδομική άδεια ανακλήθηκε με την απόφαση 2687/4702/7-10-91. Η ανακληθείσα άδεια επανήλθε σε ισχύ με την απόφαση 10306/1149/10-4-92 από την πολεοδομία!! Ακολούθησε νέα προσφυγή του Συλλόγου μας στον Υπουργό και στο Συμβούλιο Επικρατείας, με αποτέλεσμα νέα ανάκληση της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την απόφαση 99604/7874/2-2-93 της Γ. Γραμματείας ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ένας άλλος σημαντικός σταθμός στη δραστηριοποίηση του Συλλόγου μας ήταν η υλοποίηση της κεντρικής πλατείας Καρέα στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου-Θυμάτων Πολέμου-Β. Αντωνιάδη στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ 527. Υπενθυμίζουμε ότι η Δημιουργία μιας κεντρικής πλατείας στο προαναφερθέν οικοδομικό τετράγωνο ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων του Καρέα εδώ και πολλές δεκαετίες.
Τα προαναφερθέντα είναι ενδεικτικά για τις παρεμβάσεις του Συλλόγου σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του Καρέα. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε επίσης, τις ενέργειές μας για τη δημιουργία της αστικής γραμμής 212 (ένωση του Καρέα με το σταθμό του μετρό στη Δάφνη), και να προβάλλουμε την οικολογική ευαισθησία του Συλλόγου μας. Πράγματι, ο Σύλλογος προέβηκε σε καταγραφές οικολογικής καταστροφής πευκόφυτης έκτασης στον Κουταλά από εταιρεία χωματουργικών εργασιών, και στη συνέχεια πέτυχε τη μερική αναστολή των εργασιών της προαναφερθείσης εταιρίας.
Δεν είναι σκοπός της σύντομης αυτής αναφοράς να εξαντλήσει τα πεπραγμένα του Συλλόγου αλλά να κινήσει το ενδιαφέρον των Συμπολιτών μας για τα πολλά και άλυτα ακόμα προβλήματα που βασανίζουν την περιοχή μας.
Περιμένουμε και ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρέα