Ο Καρέας… παλιά

Σας παρουσιάζουμε τα ημερολόγια που έχουν κυκλοφορήσει με στοιχεία και φωτογραφίες από την ιστορία του Καρέα.

Ημερολόγιο 9ου Δημοτικού Σχολείου Καρέα

Ημερολόγιο 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρέα